Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2016 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Nedeštruktívne metódy testovania kultúrneho dedičstva

Výsledok 1: Nedeštruktívne metódy testovania kultúrneho dedičstva

 

Aplikátor výsledku: Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, Pamiatkový úrad SR. 
Riešitelia: M. Hain, J. Bartl, V. Jacko
 

Výsledky výskumu Oddelenia optoelektronických meracích metód boli aplikované v spolupráci s reštaurátormi Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča pri nedeštruktívnom fyzikálnom prieskume ôsmych gotických tabuľových malieb Oltára štyroch sv. Jánov rímskokatolíckeho kostola sv. Jakuba v Levoči. Cieľom optického nedeštruktívneho prieskumu bolo zistenie prítomnosti a zviditeľnenie podkresieb, premaľovaných textov a skrytých signatúr pomocou IČ reflektografie, identifikácia neskorších zásahov a prípadných retuší do malieb pomocou metódy UV fluorescencie. Výsledky nedeštruktívneho testovania sú mimoriadne dôležité pri stanovovaní autenticity diela a určení správnych postupov pri jeho reštaurovaní.

 

 

 

Obr. 1. Vľavo: infra (zviditeľnené podkresby). Stred: viditeľné spektrum. Vpravo: ultrafialová fluorescencia (zviditeľnené neskoršie zásahy). 
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality