Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2010 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Riadenie cyklu magnetického poľa urýchľovača Nuklotron


Výsledok 1: Riadenie cyklu magnetického poľa urýchľovača Nuklotron

Projekt:-

Riešitelia: L. Ondriš, D. Krušinský, P. Ondrejkovič

V rámci riešenia projektu sa kolektív pracovníkov Oddelenia optoelektronických meracích metód z ÚM SAV podieľal spolu s kolektívom pracovníkov v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne na návrhu novej metódy riadenia procesu generácie intenzívnych zväzkov ťažkých iónov a polarizovaných jadier zameraných na vyhľadávanie zmiešanej fázy jadrovej hmoty a vyšetrovania polarizačných javov pri zrážkach iónov s energiou až 11 GeV.

V roku 2010 bola v Ústave merania vyvinutá a realizovaná nová elektronická aparatúra pre riadenie cyklu magnetického poľa urýchľovača Nuklotron, ktorá významným spôsobom zvýši kvalitatívne parametre riadenia tohto procesu.

Pri návrhu elektroniky boli využité najnovšie poznatky z oblasti počítačom podporovaného návrhu elektronických obvodov a použitá najmodernejšia súčiastková základňa na báze programovateľných logických polí.


Aplikátor výsledku: Laboratórium vysokých energií SÚJV Dubna. 

 

2010-b1

Obrázok: Doska plošných spojov vyvinutej riadiacej elektroniky 


 
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality