Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2006 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Bezdotyková metóda merania zaprášenia pľúc zváračov;
  • Aktívne elektródy na mnohozvodové meranie biosignálov.

Výsledok 1: Bezdotyková metóda merania zaprášenia pľúc zváračov

Projekt: APVT č. 51-017802

Riešitelia: A. Cigáň, K. Jurča, P. Jurdák, J. Maňka, F. Martinická, I. Šimáček, V. Zrubec

Používateľ: Ústav pracovného lekárstva a toxikológie FN, Bratislava

V Ústave merania SAV bola vyvinutá bezdotyková neinvazívna metóda stanovenia obsahu feromagnetickej zložky kontaminátu deponovaného v tkanivách pľúc a dýchacích ciest. Pomocou SQUID magnetometrického systému je možné meraním a výpočtom remanentnej magnetickej indukcie zmagnetizovaných feromagnetických mikročastíc stanoviť ich priemernú koncentráciu.

2006-b1-1Metóda je založená na matematickom modelovaní objemu, tvaru a pozície pľúcnych segmentov pri automatickej korekcii výstupných dát súvisiacich s niektorými anatomickými a fyziologickými vlastnosťami meranej časti tela. U dospelého človeka je takto možné detegovať v jeho pľúcach napr. práškový Fe3O4 už pri hmotnostnej koncentrácii ? 20 mg/cm3.

Pri klinických experimentoch poskytuje táto metóda okamžité údaje pri diagnostike pľúcnej fibrózy a rozsahu postihnutia zváračskou pneumokoniózou.

Na obrázku je porovnanie meraných magnetických signálov z oblasti ľavého pľúcneho laloku u zdravej kontrolnej osoby (1) a u zvárača s kontaminovanými dýchacími orgánmi (2).

Publikácie

  • F. BOHÁKOVÁ, I. ŠIMÁČEK, P. JURDÁK: Basic quantification of magnetic particles in solid substance and human tissue by the SQUID magnetometer. Sensors and Actuators, A 129 (2006) 150-153.
  • F. MARTINICKÁ, I. ŠIMÁČEK, P. JURDÁK, A. CIGÁŇ, J. MAŇKA: SQUID method of lung contamination testing. Physica C, 435, (2006) 128-131.

Výsledok 2: Aktívne elektródy na mnohozvodové meranie biosignálov

Projekt: APVV-51-059005 „Využitie magnetických a elektrických meracích metód pri neinvazívnom vyšetrovaní pečene a srdca“

Rriešitelia: V. Rosík, A. Kulišov, M. Tyšler

Aplikátor: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Prahe

Bola navrhnutá konštrukcia a zrealizované aktívne elektródy s teplotne kompenzovaným zosilňovačom s vysokou vstupnou a veľmi nízkou výstupnou impedanciou na báze SMD technológie, určené na použitie v mnohozvodových biomedicínskych meracích systémoch s vysokými požiadavkami na potlačenie rušivých signálov a bezpečnosť a hygienu pacienta.Použitie elektród výrazne znižuje rušenie od rozvodnej elektrickej siete indukované v prívodných vodičoch elektród aj keď prechodová impedancia kontaktov je vysoká, takže elektródy môžu byť použité bez abrazívnej prípravy povrchu kože. Nízka výstupná impedancia elektród zmenšuje aj triboelektrické poruchy vznikajúce pri mechanickej deformácii izolácie zvodových káblov, čo je významné pri registrácii signálov z pohybujúcich sa objektov (napr. záťažového EKG).

2006-b2-1Originálne elektromechanické riešenie elektród ako miniatúrnych aktívnych adaptérov so štandardnou patentkou na pripojenie jednorazových, predgelovaných pasívnych Ag/AgCl elektród zaisťuje nízky šum, minimálne polarizačné potenciály a vynikajúcu jednosmernú stabilitu. Prevádzkové náklady sú rovnaké ako pri použití pasívnych elektród. Vymeniteľnosť a rýchla aplikácia elektród tiež eliminuje riziko infekcie a minimalizuje nepohodlie pacienta.

Na obrázku je konštrukcia aktívnej elektródy pozostávajúca z pasívnej komerčnej jednorazovej predgelovanej Ag-AgCl elektródy aktívneho adaptéra so zabudovaným zosilňovačom a viacvodičového prípojného kábla.

Publikácie

  • TYŠLER M. – ROSÍK V. – KNEPPO P.: Multichannel ECG Measurement for Noninvasive Identification of Heart Regions with Changed Repolarization. In: Proceedings of the XVIII IMEKO World Congress, Congrex do Brasil, 2006 (CD).
  • KNEPPO P. – ROSÍK V. – TYŠLER M. – KARAS S. – HÁNA K. – SMRČKA P. – JULÉNY A.: High Resolution ECG Mapping System for Noninvasive Cardiac Diagnostics. IFMBE Proceedings, 2006, Vol. 14, 2006, 1171-3374. ISSN 1727-1983.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality