Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2005 arrow Vybrané výsledky základného výskumu
Vybrané výsledky základného výskumu
  • Zovšeobecnené intervaly spoľahlivosti pre variančný komponent a nové viacvýberové neparametrické testy založené na poradiach

 

Zovšeobecnené intervaly spoľahlivosti pre variančný komponent a nové viacvýberové neparametrické testy založené na poradiach

Projekty:VEGA 1/0264/03 a VEGA 2/4026/04

Riešitelia: B. Arendacká, F. Rublík

Boli navrhnuté nové zovšeobecnené intervalové odhady pre variančný komponent zodpovedajúci náhodnému faktoru v zmiešaných lineárnych modeloch s dvomi variančnými komponentmi. Štatistické vlastnosti nových intervalových odhadov boli charakterizované simulačne z hľadiska pravdepodobnosti pokrytia skutočného, ale neznámeho odhadovaného parametra rozptylu (variančný komponent) a ich očakávanej dĺžky pre širokú triedu návrhov experimentu.

Bola navrhnutá viacvýberová verzia Lepageho testu, ktorý je založený na poradiach. Za dôležitý teoretický výsledok možno považovať odvodenie asymptotickej chí-kvadrátnosti rozdelenia navrhovaného testu za nulovej hypotézy a pre prípad Pitmanových alternatív aj odvodenie jeho parametra necentrálnosti. Bolo dokázané, že v prípade normálneho rozdelenia je jeho asymptotická účinnosť voči štatistike pomeru vierohodností podľa povahy Pitmanovej alternatívy 61 – 95 %.

Taktiež bolo skonštruované nové neparametrické pravidlo viacnásobného porovnávania založené na poradiach v prípade, že rozsahy výberov z jednotlivých súborov nemusia byť rovnaké. Simulačne boli preskúmané vlastnosti neparametrických metód viacnásobných porovnávaní založených na jednotných poradiach ako aj porovnávaní založených na poradiach získaných porovnávaním súborov po dvoch.

Publikácie:

  • Arendacká, B. (2005). Generalized confidence intervals on the variance component in mixed linear models with two variance components. Statistics, Vol. 39, No.4, 275-286.
  • Rublík, F. (2005). The multisample version of the Lepage test. Kybernetika, Vol. 41, No. 6, 695 – 716.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality