Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2005 arrow Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
  • Vybrané optické metódy nedeštruktívneho testovania umeleckých diel

 

Vybrané optické metódy nedeštruktívneho testovania umeleckých diel

Projekt: medzinárodný projekt COST G8

Riešitelia: M. Hain, J. Bartl, V. Jacko, E. Nagyová (ÚM SAV), J. Dorica (Komora reštaurátorov)

2005-c1 V rámci projektu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce COST G8 „Nedeštruktívna analýza a testovanie muzeálnych objektov” boli ďalej teoreticky a experimentálne rozvíjané nedeštruktívne optické metódy testovania umeleckých diel s následným digitálnym spracovaním obrazu – infračervená reflektografia a ultrafialová fluorescencia. Tieto metódy sú vhodné na zviditeľnenie podkresieb pod vrchnými vrstvami obrazov, skrytých, premaľovaných alebo časom degradovaných textov, signatúr a datovaní, odlíšenie pôvodných a retušovaných častí diela a tiež pri určovaní jeho autentičnosti. V roku 2005 – tretí rok riešenia projektu bol okrem ďalšieho rozvoja uvedených metód položený dôraz aj na prenos získaných poznatkov do aplikačnej sféry, najmä medzi komunitu reštaurátorov umeleckých diel. ÚM SAV bol hlavný organizátor medzinárodnej konferencie (70 účastníkov z 20 krajín) s názvom „In-situ non-destructive analysis and testing of museum objects“, ktorej cieľom bolo okrem výmeny vedeckých poznatkov medzi odborníkmi aj priblíženie najnovších nedeštruktívnych fyzikálnych testovacích metód komunite reštaurátorov.

Testovacie metódy rozvíjané na ÚM SAV boli úspešne aplikované v spolupráci s Komorou reštaurátorov, Vysokou školou výtvarných umení a Pamiatkovým úradom SR pri testovaní artefaktov nášho kultúrneho dedičstva, napr. nástenných malieb v Spišskej Kapitule, oltárnych tabuľových malieb v Levoči a ďalších dielach nášho kultúrneho dedičstva. Výsledky výskumu boli publikované a prednesené na medzinárodných konferenciách v Bratislave, Jeruzaleme, Smoleniciach a tiež prezentované na medzinárodnej konferencii o reštaurovaní v Bardejove, organizovanej Komorou reštaurátorov SR.

Publikácie:

  • HAIN, M. – BARTL, J.: Selected optical methods for in-situ testing of cultural heritage artefacts. In: In-situ Non-destructive Analysis and Testing of Museum Objects, International workshop COST G8, Bratislava, Slovak Republic, Institute of Measurement Science, SAS, 2005, s. 43-44
  • HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: The use of infrared radiation in measurement and non-destructive testing. Measurement Science Review, 5, 2005, 10-14. http://www.measurement.sk/
  • BARTL, J. - HAIN, M.: Physical methods in preservation of cultural heritage. In: Proceedings of the SREN 2005. Solar Renewable Energy News – Research and Applications. International Conference. Bratislava, Comenius University, 2005, 132-142.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality