Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2005 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Automatizovaný elektronický systém pre experimenty stresových záťaží pri hypergravitácii

 

Automatizovaný elektronický systém pre experimenty stresových záťaží pri hypergravitácii

Projekt: Zmeny funkcie neuroendokrinného systému počas expozície umelej mikrogravitácie a hypergravitácie. Projekt je monitorovaný komisiou COSPAR, (Committee on Space Research)

Riešitelia: Frollo I., ( zodp. riešiteľ technickej časti), Přibil J., Dermek T., Kovačič Š., Kulišov A., Gürth M (spoluriešiteľské pracoviská: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV).

Aplikátori: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV a Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAVNázov projektu: . Spoluriešiteľské pracoviská: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV a Ústav merania SAV.

2005-b1Zariadenie slúži na realizáciu série experimentov na malých zvieratách, ktoré sú podrobené hypokinézou alebo hypergravitáciou počas rôznych časových úsekov. Zariadenie je vybavené telemetrickým riadením na programovateľný odber vzoriek krvi kanyláciou z pokusných zvierat umiestnených v hypokinetických boxoch alebo na centrifúge za účelom sledovania vplyvu pri rôznych hodnotách gravitačného preťaženia G na vlastnosti krvi, hladiny hormónov, neurotransmiterov a metabolizmu. Výsledky slúžia na vyhodnocovanie schopností organizmov prekonávať stresovú záťaž.

Telemetrické zariadenie pozostáva z vysielača, prijímača, elektroniky riadenej mikropočítačmi, ovládača krokových motorov a 28 dvojíc servomotorových pohonov. Každý servomotor riadi pohyb dvoch striekačiek na odber krvi. Vysielač a prijímač dátových signálov pracuje na frekvencii 433,92 MHz, modulácia zabezpečuje vysokú odolnosť voči poruchám. Zariadenie je riadené počítačom vybaveným interaktívnym užívateľským programom.

Zariadenie môže byť tiež použité na štúdium mikrogravitačných efektov pokusných zvierat počas kozmického letu a na pochopenie mechanizmu zmien aktivity neuroendokrinného systému a metabolických procesov. Boli vykonané úspešné testy na zvieratách.

Publikácie:

  • FROLLO, I. – BANIC, B. – MRAVEC, B. - JURANI, M. – GREKSAK, M. – MACHO, L. - KVETNANSKY, R. Remote controlled equipment for multiple blood withdrawal in gravitational physiology experiments. In: Journal of Gravitational Physiology : A Journal of the International Society for Gravitational Physiology. Vol. 9, 2002, pp. 339-340.
  • KVETNANSKY, R. PETRAK, J. MRAVEC, B. JURANI, M. BARANOVSKA, M. HAPALA, I. FROLLO, I. : Effect of Hypergravity on Catecholamine Levels in Telemetrically Collected Blood of Rats During Centrifugation. 9th European Symposium on Life Sciences Research in Space and 26th Annual International Gravitational Physiology Meeting. Kolín, 2005, p61.
  • PRIBIL, J., KOVACIC, S: Optoelectric Method of Gravitation Force Measurement in Centrifuge Device. In: Proc. of the 15th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2005. Brno, May 3-4, 2005, pp. 283-286.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality