Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2004 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Meracie zariadenie a magnetometrická neinvazívna metóda na stanovenie úrovne dlhodobého znečistenia pľúc feromagnetickým prachom

 

Meracie zariadenie a magnetometrická neinvazívna metóda na stanovenie úrovne dlhodobého znečistenia pľúc feromagnetickým prachom

Projekt: APVT č. 51-017802

Riešitelia: A. Cigáň, K. Jurča, P. Jurdák, A. Koňakovský, J. Maňka, F. Martinická, I. Šimáček, V. Zrubec

Aplikátori: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Bratislava a Ústav pracovného lekárstva a toxikológie FN Bratislava.

Bolo vyvinuté meracie zariadenie a vypracovaný metodický postup na magnetometrickú identifikáciu a kvantifikáciu prachových feromagnetických mikročastíc v ľudských pľúcach, ktoré sa v dôsledku dlhodobého pôsobenia v pracovnom prostredí môžu deponovať v dýchacích orgánoch a vyvolávať rôzne ochorenia. Zariadenie využíva magnetometre vlastnej konštrukcie s unikátnymi supravodivými snímačmi SQUID, supravodivými gradiometrami a ďalšie prostriedky pre potlačenie rušivých vplyvov okolia. Metóda je založená na zvýraznení magnetických prejavov častíc v pľúcach ich magnetovaním vonkajším poľom a následným meraním ich vlastného magnetického poľa SQUID magnetometrickým systémom po vypnutí magnetizujúceho poľa. Meraný signál remanentnej magnetickej indukcie nad hrudníkom testovaných osôb je úmerný počtu resp. hmotnosti kontaminujúcich feromagnetických častíc, závisí od ich fyzikálnych vlastností, od ich rozloženia v testovanom orgáne, od fyzikálnych, fyziologických, anatomických vlastností orgánu a od intenzity a trvania magnetizačného signálu. Rozhodujúci vplyv na kvantifikáciu obsahu feromagnetického kontaminátu v dýchacom systéme majú tvar a objem pľúcnych lalokov. Teoretickým rozborom boli stanovené korekčné faktory zohľadňujúce aj anatomické danosti testovaného dýchacieho systému. Tieto korekčné faktory sa overovali modelovým meraním a magnetopneumografiou. Pozornosť bola venovaná aj stanoveniu relaxačných charakteristík fero- a ferimagnetických práškov v pevnom a v kvapalných prostrediach s rôznou viskozitou s cieľom stanoviť mieru poklesu remanentnej magnetickej indukcie pľúcnych kontaminátov v časovom okne merania. Výsledky boli overované meraním osôb - zváračov Slovenských lodeníc v Komárne a meraním kontrolnej skupiny osôb.

Publikácie:

  • Martinická, F. - Šimáček, I. – Jurdák, P. Detection limits and magnetic particle behaviour measured by a SQUID system, In Czech. J. Phys. 54, 2004 p. D506 – D510.
  • Boháková, F. - Šimáček, I. SQUID magnetopneumography used to estimate the ferromagnetic particle content in the human lungs. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Vol. 263, Issue 3, 2003, p. 357-365.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality