Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2003 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Laserové meranie geometrických parametrov komutátorov

Laserové meranie geometrických parametrov komutátorov

Riešitelia: M. Hain, V. Jacko, J. Bartl

Aplikátor: KOMUTEX, ČR

V rámci spolupráce s českou firmou Mesing, ktorá sa zaoberá vývojom unikátnej prístrojovej techniky v oblasti presného strojárstva bol navrhnutý a vyvinutý optoelektronický merací systém na rýchle bezkontaktné meranie vybraných geometrických parametrov komutátorových telies elektrických motorov (šírky a uhlovej polohy lamiel, izolačných drážok, výčnelkov...).

Princíp spočíva v snímaní odrazeného a prechádzajúceho laserového zväzku od rotujúceho telesa komutátora. Pomocou fotodetektorom snímaného odrazeného laserového svetla, inkrementálneho rotačného snímača a personálneho počítača je merané uhlové natočenie optických rozhraní lamela - drážka a okrajov výčnelkov. Namerané údaje sú v reálnom čase numericky spracované špeciálne vyvinutým programovým vybavením a následne po vyhodnotení graficky a numericky prezentované na monitore.

Pri riešení tohto projektu s reálnym aplikačným výstupom riešiteľský kolektív z ÚM SAV navrhol a teoreticky analyzoval meraciu metódu, vytvoril programové vybavenie a elektroniku snímača, pracovníci firmy Mesing navrhli a realizovali mechanickú konštrukciu, pohyblivé uzly a ekonomicky zabezpečili riešenie projektu. Projekt bol úspešne dokončený inštaláciou meracieho zariadenia u odberateľa.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality