Virtuálna prehliadka oddelenia teoretických metód

Oddelenie teoretických metód

Meranie a analýza vplyvu elektromagnetických polí na bunky


Neurorehabilitačný tréning pomocou mentálnej predstavy pohybu