Pracovníci oddelenia teoretických metód

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bajla, Ivan Prof. RNDr. Ing., PhD.
vedúci vedecký pracovník
icko.bajla@gmail.com 02/ 591045 39
Farahani, Hamed MSc.
výskumný a vývojový pracovník VŠ – doktorand
umerfara@savba.sk 02/ 591045 kl. 33
Grendár, Marián Doc. Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník IIa
umergren@savba.sk 02/ 591045 31
Chvosteková, Martina Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIb
martina.chvostekova@savba.sk 02/ 591045 38
Jakubík, Jozef Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIb
jozef.jakubik@savba.sk 02/ 591045 33
Krakovská, Anna RNDr., CSc.
vedúca Oddelenia teoretických metód
krakovska@savba.sk 02/ 591045 36
Krakovská, Hana Mgr.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerhakr@savba.sk 02/ 591045 36
Mezeiová, Kristína Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIb
umersusm@savba.sk 02/ 591045 36
Rosipal, Roman Ing. Mgr. , PhD.
zástupca vedúcej oddelenia teoretických metód
roman.rosipal@savba.sk 02/ 591045 32
Rošťáková, Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIb
zuzana.rostakova@savba.sk 02/ 591045 36
Rublík, František Doc. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník IIa
umerrubl@savba.sk 02/ 591045 34
Seifpour, Saman MSc.
výskumný a vývojový pracovník VŠ – doktorand
saman.seifpour@savba.sk
Teplan, Michal Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIb
michal.teplan@savba.sk 02/ 591045 37
Vu Viet, Hoang Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
hoang.vuviet@savba.sk 02/ 591045 35
Wimmer, Gejza Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIb
umerwimm@savba.sk 02/ 591045 33
Witkovský, Viktor Doc. RNDr., CSc.
riaditeľ
witkovsky@savba.sk 02/ 591045 30