Infraštruktúra a špeciálne zariadenia oddelenia teoretických metód

Laboratórium na meranie účinkov nízkofrekvenčných elektromagnetických polí

Laboratórium, ktoré je súčasťou Oddelenia teoretických metód, disponuje originálnym systémom vytvoreným za účelom merania účinkov nízkofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP) na bunkové systémy. Inkubačnú časť tvoria dva termálne boxy s PID reguláciou teploty určené pre párový experiment. Časť určená na generáciu EMP s voliteľnou frekvenciou a amplitúdou pozostáva zo signálového generátora Owon XDS3102, digitálneho zosilovača Behringer NX3000D a Helmholzových cievok. Meraciu časť tvorí stanica impedančnej spektroskopie s impedančným analyzátorom ScioSpec ISX-3v2, inverzným optickým mikroskopom Kern OCL-2 a impedančným prietokovým mikročipom Micronit. Impedančný spektrometer disponuje dvoma meracími kanálmi s rozsahmi 1 mΩ – 1 GΩ a 10 mHz – 10 MHz. S mikročipom je možné získať impedančné charakteristiky jednotlivých buniek.