Zameranie výskumu oddelenia zobrazovacích metód


Výskum v oddelení zobrazovacích metód je zameraný na riešenie problémov týkajúcich sa zobrazovania biologických a nebiologických objektov pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) pri magnetickom poli 0.1 a 0.2 Tesla a na báze CT (roentgenovská tomografia). Hlavná orientácia výskumu je na nové zobrazovacie metódy, špeciálne snímače, celotelové zobrazovanie a mikrozobrazovanie.

 

 

Centrum pre NMR zobrazovanie materiálov

Národné centrum magnetickej rezonancie – pracovisko špičkového výskumu

Vybrané publikácie Oddelenia zobrazovacích metód (2010-2019)