Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí v Ústave merania SAV sa uskutoční v rámci Európskeho Týždňa vedy a techniky v utorok 10. novembra 2020, bude sa konať on-line formou. Pozývame vás na virtuálnu prehliadku laboratórii a prezentáciu vybraných vedeckých metód v Ústave merania SAV.

On-line prezentácie o laboratóriách a výskumných témach ÚM SAV

Oddelenie optoeletronických meracích metód – zamerané na metódy RTG mikrotomografie a ďalšie optické meracie metódy:

Oddelenie magnetometrie – zamerané na supravodivé materiály, meranie extrémne slabých magnetických polí a magnetometrické merania:

Oddelenie teoretických metód – je zamerané na rozvoj teoretických metód v oblasti matematickej štatistiky a aplikovanej matematiky so zameraním na problémy merania a vyhodnocovanie nameraných údajov:

Oddelenie zobrazovacích metód – Zobrazovanie biologických a nebiologických objektov pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR):

Oddelenie biomeraní – zamerané na metódy merania a modelovania elektrickej aktivity srdca a ďalších biosignálov:

Video prezentácie