Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. magnetometrie arrow Projekty oddelenia
Projekty Oddelenia magnetometrie
Výskum a aplikácie VT supravodičov (Research and applications on HTc superconductors)
Medzinárodné projekty iné

Bilaterálny projekt  SAV - Belgicko

Doba riešenia: od 1/2001

 
Aplikácia SQUID magnetometrie a magnetickej rezonancie pri hodnotení účinnosti génovej terapie využívajúcej magnetické nanočastice
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0160/10

Doba riešenia: 01/2010 - 12/2012

 
Biodekorované kompozitné magnetické nanočastice: Príprava, kolektívne vlastnosti a ich aplikácie
Ukončené projekty

Projekt APVV-0125-11

Doba riešenia: 07/2012 - 12/2015

 
Chémia ako „pridaná hodnota“ v poznávaní a vývoji i) pórobetónov novej generácie a ii) materiálov bez makrodefektov (MDF materiálov) The added value of chemistry for the knowledge and development of i
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0020/11

Doba riešenia: 01/2011 - 12/2013

 
Fyzikálne a elektrochemické správanie mechanochemicky pripravených nanooxidov
Ukončené projekty

Projekt APVV-0528-11

Doba riešenia: 07/2012- 12/2015

 
Mechanizmus transportu magnetických nanočastíc oxidu železa do ľudských nádorových a normálnych (diploidných) buniek
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0143/13

Doba riešenia: 01/2013 - 12/2016

 
Metódy a systémy na bezkontaktné meranie obsahu železa v pečeni
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/7084/27

Doba riešenia: 01/2007 – 12/2009

 
Vysokoteplotné objemové supravodiče, prekurzory, technologické postupy, metódy merania a vlastnosti
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/7083/27

Doba riešenia: 01/2007 – 12/2009

 
Využitie magnetických a elektrických meracích metód pri neinvazívnom vyšetrovaní pečene a srdca
Ukončené projekty

Projekt agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-51-059005

Doba riešenia: 05/2006 – 06/2009

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia magnetometrie