Virtuálna prehliadka oddelenia biomeraní

Oddelenie biomeraní

Mnohozvodové meranie a mapovanie EKG potenciálov


Priama úloha, modelovanie elektrického poľa srdca


Inverzná úloha, modelovanie elektrického poľa srdca


Meranie rýchlosti (trvania) reflexu Achillovej šľachy