Virtuálna prehliadka oddelenia biomeraní

Oddelenie biomeraní

V oddelení biomeraní sa zaoberáme nasledovnými výskumnými témami:

Mnohozvodové meranie a mapovanie EKG potenciálov Videoprezentácia

Priama úloha, modelovanie elektrického poľa srdca – Videoprezentácia

Inverzná úloha, modelovanie elektrického poľa srdca – Videoprezentácia

Meranie rýchlosti (trvania) reflexu Achillovej šľachy – Videoprezentácia

———test———–