Pracovníci oddelenia biomeraní

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bukor, Gabriel Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerbuko@savba.sk 02/ 591045 51
Cocherová, Elena Ing., PhD.
vedecký pracovník IIb
umercoch@savba.sk 02/ 591045 52
Hanák, Peter MUDr.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
Hatala, Robert Prof., MUDr., CSc.
vedúci výskumný a vývojový pracovník
Hlivák, Peter MUDr., PhD.
vedecký pracovník IIb
Kromková, Katarína Mgr.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
Lehocki, Fedor Ing., PhD., MPH
vedecký pracovník IIb
Ondrušová, Beáta Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ – doktorand
umerondb@savba.sk 02/ 591045 52
Přibilová, Anna Doc. Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník IIa
umerapri@savba.sk 02 /591045 51
Šašov, Michal MUDr.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
Švantner, František Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
Švehlíková, Jana Ing., PhD.
vedúca oddelenia biomeraní, podpredsedkyňa vedeckej rady
umersveh@savba.sk 02/ 591045 56
Tyšler, Milan doc. Ing., CSc.
vedecký tajomník, zástupca vedúceho oddelenia biomeraní
umertysl@savba.sk 02/ 591045 50
Zelieska, Lukáš Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerlzel@savba.sk 02/591045 52
Zelinka, Ján Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerjanz@savba.sk 02/ 591045 56