Pracovníci oddelenia biomeraní

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bagín, Richard Bc.
výskumný a vývojový pracovník VŠ I. stupeň
umerbagi@savba.sk 02/ 591045 54
Bukor, Gabriel Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerbuko@savba.sk 02/ 591045 51
Cocherová, Elena Ing., PhD.
vedecký pracovník IIb
umercoch@savba.sk 02/ 591045 55
Ondrušová, Beáta Ing., PhD.
vedecký pracovník IIb
umerondb@savba.sk 02/ 591045 52
Přibilová, Anna Doc. Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník IIa
umerapri@savba.sk 02 /591045 51
Švehlíková, Jana Ing., PhD.
vedúca oddelenia biomeraní, podpredsedkyňa vedeckej rady
umersveh@savba.sk 02/ 591045 56
Tyšler, Milan doc. Ing., CSc.
vedecký tajomník, zástupca vedúceho oddelenia biomeraní
umertysl@savba.sk 02/ 591045 50
Zelieska, Lukáš Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerlzel@savba.sk 02/591045 52
Zelinka, Ján Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerjanz@savba.sk 02/ 591045 56