Infraštruktúra a špeciálne zariadenia oddelenia biomeraní

Laboratórium biomeraní

Laboratórium je súčasťou Oddelenia biomeraní a Oddelenia teoretických metód. Jeho vybavenie sa využíva vo viacerých projektoch zameraných najmä na výskum činnosti srdca a mozgu. Väčšina zariadení laboratória je výsledkov vlastného výskumu a vývoja.

ProCardio 8 je 128-kanálový EKG mapovací mobilný systém na báze PC. Meracia jednotka umožňuje pripojenie pasívnych aj aktívnych EKG elektród. Systém predstavuje novú generáciu prístroja na diagnostiku srdcových chorôb. Oproti svojim predchodcom sa líši najmä väčším možným počtom meracích kanálov, úplným batériovým napájaním, optickým oddelením meracej jednotky, použitím aktívnych elektród a 22-bitových prevodníkov pre každý meraný kanál. Prepracovaný softvér umožňuje dlhodobý záznam EKG, jeho spracovanie a výpočet povrchových potenciálových máp, ktoré sú vstupom pre diagnostické metódy založené na inverzných riešeniach (EKG zobrazovanie).

ProCardio-8
Biolab-STI

BioLab STI – prístroj na báze PC určený na meranie systolických časových intervalov, ktoré sa získavajú zo záznamu elektrokardiogramu (EKG), fonokardiogramu (FKG) a karotidogramu (KTG). Je jedným z modulov distribuovaného meracieho systému BioLab.

BioLab ATR – je prístroj na báze PC na meranie reflexu Achillovej šľachy. Je to ďalší moduul systému Biolab určeného na laboratórne biofyzikálne vyšetrenia pacienta. Modul ATR (Achilles Tendom Reflex) je bezdotykový snímač pohybu chodidla pri mechanickej stimulácii Achillovej šľachy neurologickým kladívkom. Časové intervaly v snímanom reflexe charakterizujú stav neuro-muskulárneho systému, ktorý je ovplyvnený činnosťou štítnej žľazy.

Biolab-ATR
Gastro

ProGastro 3 – prístroj na báze PC na meranie elektrickej aktivity gastro-intestinálneho traktu. ProGastro 3 je prenosné batériovo napájané zariadenie s dobíjaním zo siete 230V / 50Hz. Pozostáva z riadiaceho PC a meracieho terminálu na báze mikrokontroléra ADµC812, ktorý je pripojený cez sériovú zbernicu RS232. Merací terminál zabezpečuje snímanie jedného referenčného EKG signálu a 4 EGG signálov s možnosťou programového riadenia zosilnenia a frekvenčnej charakteristiky kanálov. Prístroj má aktívnu kompenzáciu synfáznych rušivých signálov. Jeho programové vybavenie zahŕňa dlhodobý záznam signálov v reálnom čase, ich archiváciu, predspracovanie a vyhodnotenie v časovej aj frekvenčnej oblasti.