Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Konferencie arrow Uskutočnené konferencie
Uskutočnené konferencie
Measurement 2017

18.10.2016

Jedenásta medzinárodná konferencia o meraní - MEASUREMENT 2017 sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 29. - 31.5.2017. Podrobnejšie informácie o konferencii možno nájsť na jej webovej stránke, kde zároveň je možný prístup k zborníku príspevkov a súboru fotografií z konferencie.

 
Measurement 2015

29.05.2015

Desiata medzinárodná konferencia o meraní MEASUREMENT 2015 organizovaná Ústavom merania SAV sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Podrobnejšie informácie o konferencii možno nájsť na jej webovej stránke, kde zároveň je možné stiahnuť zborník príspevkov a súbor fotografií z konferencie.

 
PROBASTAT 2015

22.01.2015

PROBASTAT 2015 - siedma medzinárodná konferencia o matematickej štatistike sa uskutoční v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 29. júna až 3. júla 2015. Konferencia je pokračovaním série úspešných domácich a medzinárodných konferencií s cieľom stimulovať výmenu myšlienok a výskumu vo všetkých oblastiach matematickej štatistiky. PROBASTAT 2015 organizuje Ústav merania SAV v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a Matematickým ústavom SAV. Viac informácii o konferencii možno nájsť na stránke PROBASTAT 2015.


 
ICE 2014

8.6.2014

41. Medzinárodný elektrokardiologický kongres organizovaný Ústavom merania SAV v spolupráci so Slovenskou arytmologickou asociáciou a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou z poverenia Medzinárodnej elektrokardiologickej spoločnosti sa uskutočnil v dňoch 4. až 7. júna 2014 v priestoroch hotela Austria Trend v Bratislave. Podrobnejšie informácie o konferencii možno nájsť web stránke kongresu www.measurement.sk/ICE2014.


 
Measurement 2013

31.5.2013

Deviata medzinárodná konferencia o meraní organizovaná Ústavom merania SAV sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 27. až 30. mája 2013. Viac informácií o konferencii možno nájsť na webovej stránke konferencie.

 
PROBASTAT 2011

2.7.2010 

PROBASTAT 2011 - šiesta medzinárodná konferencia o pravdepodobnosti a štatistike sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 4.-8. júla 2011. Viac informácii možno nájsť na stránke konferencie: http://www.um.sav.sk/en/probastat2011.html

 
Measurement 2011

30.4.2011

Ôsma medzinárodná konferencia o meraní organizovaná Ústavom merania SAV sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 27. až 30. apríla 2011. Vedecký program konferencie bol tradične zameraný na tri hlavné oblasti: problémy teórie merania, meranie fyzikálnych veličín a meranie v biológii a medicíne. Témou konferencie boli aj merania v oblasti mikro- a nanorozmerov. Viac informácií o konferencii možno nájsť na jej webstránke Measurement 2011 .

 
ISABEL 2009

Druhé medzinárodné sympózium o aplikovanom výskume v biomedicíne a komunikačných technológiách - ISABEL 2009 sa konalo v hoteli Falkensteiner v Bratislave v dňoch 24.11.-27.11.2009. Ďalšie informácie o konferencii sú na jej web stránke http://www.isabel2009.sk/.

 
Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2009

8. ročník česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou učasťou Trendy v biomedicínskom inžinierstve sa konal v priestoroch FEI STU v Bratislave v dňoch 16. až 18. septembra 2009. Ďalšie informácie o konferencii možno nájsť aj na web stránke konferencie http://kre.elf.stuba.sk/tbmi.

 
International Workshop on Matrices and Statistics 2009

8. medzinárodný workshop o maticiach a štatistike (IWMS 2009) sa konal v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 23. až 27. júna 2009. Viac informácii o priebehu a vedeckom obsahu konferencie možno nájsť aj na stránke konferencie.

 
<< Prvá < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Posledná >>
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality