Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Konferencie arrow Uskutočnené konferencie arrow ISABEL 2009
ISABEL 2009

Druhé medzinárodné sympózium o aplikovanom výskume v biomedicíne a komunikačných technológiách - ISABEL 2009 sa konalo v hoteli Falkensteiner v Bratislave v dňoch 24.11.-27.11.2009. Ďalšie informácie o konferencii sú na jej web stránke http://www.isabel2009.sk/.

ISABEL2009_procKonferencia, na ktorej sa zúčastnilo 140 účastníkov z EÚ, USA, Japonska a Austrálie, nadviazala na úspešnú konferenciu v dánskom Aalborgu v roku 2008. Organizovali ju spoločne a Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Ústav merania SAV v Bratislave. Konferencia bola technicky sponzorovaná československou sekciou IEEE. Cieľom tejto medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie zameranej na oblasť biomedicínskych a komunikačných technológií, bola výmena najnovších informácií o aktuálnych témach a vznikajúcich technológiách založených na spolupráci základného výskumu v oblasti matematiky a fyziky, biomedicínskeho inžinierstva a telekomunikačných technológií. Konferencia bola orientovaná najmä na výskum a aplikácie v oblasti eHealth, menežmentu v klinickom prostredí a medicínske aplikácie komunikačných technológií. Z konferencie bol vydaný zborník na CD nosiči.

V rámci konferenci odznelo 107 príspevkov, z toho 7 pozvaných prednášok (prof. Sergio Cerutti, Taliansko,  prof. Yuan Ting Zhang, Hong Kong, Prof. Bruce Wheeler, USA, prof. Constantinos B. Papadias, Grécko, Dr. Huan-Bang Li, Japonsko, doc. Miloš Oravec, Slovensko, Dr. Mischa Dohler, Španielsko).
Boli zorganizované 2 workshopy, 14 sekcií a 4 kurzy (workshopy: 1. Advanced Ultra-Wideband Radio Technology, organizátor prof. Peter Jung, University of Kaiserslautern, Germany, 2. Impact of Medical Devices using Electromagnetic Fields on Human Body, organizátor prof. Dina Šimunić, University of Zagreb, Croatia; sekcie: 1. ICT Solutions for Medical and Healthcare Applications, 2. Challenges in Ubiquitous Personal Healthcare and Ambient Assisted Living, 3. Medical Image Detection, Acquisition, Analysis and Processing, 4. Biosignals: detection, acquisition and processing, 5. Bionic devices for handicapped and novel diagnostics, 6. Mathematics Applied to Information and Communication Theory and Technology, 7. Self-Organization in Wireless Networks, 8. Bioelectronics and Signal Processing for Prostheses and Wearable Medical Devices, 9. Communication Networks for Sustainability, 10. New fronteers in cancer detection, 11. Delivery of integrated ICT services for elderly with mild dementia for independent living and enhanced quality of life, 12. Biomaterials and Biosensors, 13. Heterogeneous Wireless Networks, 14. General Track; kurzy: 1. Basics of MIMO Communications, 2. Writing Scientific Articles, 3. Emerging technologies in Biomedical Engineering and eHealth, 4. Signal Processing in Patient Diagnosis and Care). 

Súčasťou konferencie boli aj spoločenské stretnutia podporené viacerými sponzormi. Nasledujúca konferencia ISABEL 2010 sa bude konať v Ríme.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality