Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Konferencie arrow Uskutočnené konferencie arrow Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2009
Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2009

8. ročník česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou učasťou Trendy v biomedicínskom inžinierstve sa konal v priestoroch FEI STU v Bratislave v dňoch 16. až 18. septembra 2009. Ďalšie informácie o konferencii možno nájsť aj na web stránke konferencie http://kre.elf.stuba.sk/tbmi.

TBMI2009_proceedingsNa konferencii, ktorá sa koná striedavo na rônych miestach v ČR a SR, za tentoraz zúčastnilo 85 účastníkov. Konferenciu organizovala Katedra rádioelektroniky FEI STU v Bratislave a Ústav merania SAV v Bratislave v spolupráci so Spoločnosťou biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky Slovenskej lekárskej spoločnosti a Spoločnosťou biomedicínskeho inžinierstva a lekárskej informatiky Českej lekárskej spolončnosti J. E. Purkynňe. Konferencia sa konala pod záštitou dekana FEI STU v Bratislave doc. Ing. Jána Vajdu, CSc. Cieľom konferencie bolo ukázať prehľad súčasného stavu biomedicínskej techniky a ďalších trendov jej vývoja, prezentovať výsledky výskumu v jednotlivých oblastiach a oboznámiť s výsledkami pedagogickej práce a výskumu na jednotlivých vysokoškolských, výskumných a zdravotníckych pracoviskách, najmä v Česku a na Slovensku. Na konferencii bolo prezentovaných 88 príspevkov, z toho 59 formou prednášok a 29 v rámci posterových sekcií. Z prezentovaných prednášok bolo 18 priamo vyzvaných. Okrem toho organizátori konferencie zabezpečili aj prednášky zo zahraničných pracovísk BMTI TU Ilmenau z Nemecka, ZBMTP MUW Vienna  a MED-EL Innsbruck z Rakúska. Z konferencie bol vydaný zborník na CD nosiči.

Prednášky odzneli v 11 sekciách zameraných na medicínske prístroje, meracie a zobrazovacie metódy v medicíne, spracovanie a analýzu biomedicínskych signálov a obrazov, modelovanie biosystémov, biomedicínsku informatiku, biomechaniku a biometeriály v medicíne, nanotechnológie v medicíne, biofotoniku a optoelektroniku, rádiológiu a nukleárnu medicínu, biologické účinky elektromagnetických polí a vzdelávanie v biomedicínskom inžinierstve. Súčasťou konferencie bola aj súťaž študentských prác a tri najlepšie práce (Ing. Prauzek z FEI VŠB TU Ostrava, Bc. Vrbová z FBMI ČVUT v Prahe, Bc. Igaz z FEI STU v Bratislave) boli ocenené diplomom, finančnou odmenou a predplatným časopisu Lékař a technika.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality