Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Konferencie arrow Uskutočnené konferencie arrow ICE 2014
ICE 2014

8.6.2014

41. Medzinárodný elektrokardiologický kongres organizovaný Ústavom merania SAV v spolupráci so Slovenskou arytmologickou asociáciou a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou z poverenia Medzinárodnej elektrokardiologickej spoločnosti sa uskutočnil v dňoch 4. až 7. júna 2014 v priestoroch hotela Austria Trend v Bratislave. Podrobnejšie informácie o konferencii možno nájsť web stránke kongresu www.measurement.sk/ICE2014.


Po úspešnej organizácii kongresov v rokoch 1983 a 1997 sa Bratislava stala hostiteľom kongresu po tretí raz. Bratislava má bohatú tradícíu a vysokú koncentráciu výskumných a vzdelávacích aktivít v oblasti elektrokardiológie tak v medicínskej ako aj inžinierskej a informatickej oblasti. Je tu niekoľko ústavov Slovenskej akadémie vied (Ústav merania, Ústav pre výskum srdca, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky), Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita.

Kongres umožnil expertom v elektrokardiológii s rôznym profesným zameraním - lekárom, matematikom, biofyzikom a biomedicínskym inžinierom - výmenu názorov o najnovších výsledkoch výskumu, moderných terapeutických technikách a diagnostických metódach v oblasti elektrokardiológie. Na kongrese sa zúčastnilo 118 registrovaných účastníkov z 24 krajín ( Brazília, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, India, Japonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia)        

CongressVedecký program kongresu začal predkonferenčným workshopom o morfológii EKG signálov a jej diagnostickej interpretácii (garant Dr. Bachárová, Slovensko). Úvodnú Rijlantovu prednášku o súčasnej úlohe elektrokardiológie predniesol prof. Luigi de Ambroggi z Talianska, ktorý zdôraznil pokračujúcu a nezastupiteľnú úlohu EKG pri mnohých ochoreniach srdca ale aj nové možnosti neinvazívnej diagnostiky založenej na tzv. EKG zobrazovaní - metóde, ktorá používa mnohokanálové meranie EKG a tomogramy hrudníka na počítačom asistovannú identifikáciu a lokalizáciu patologických oblastí v srdci. ďalšie pozvané prednášky boli venované k témam, ktoré predstavujú výzvy pre súčasný výskum v oblasti elektrokardiológie: prof. Wojciech Zareba z USA diskutoval úlohu EKG pri prognózovaní odozvy pacientov na srdcovú resynchronizačnú terapiu.  Prof. Jose F. Rodriguez Matas zo Španielska prezentoval multi-škálový prístup k počítačovej simulácii elektrickej aktivity srdca a prof. Mark Potse z Francúzska/švajčiarska ilustroval schopnosti počítačového modelovania pomôcť pri pochopení procesov v zlyhávajúcom srdci. Špeciálna sekcia o inter-átriálnom bloku ako substráte pre predsieňové arytmie bola usporiadaná na počesť prof. Bayes de Luna za Španielska, ktorý zároveň získal ocenenie za celoživotný prínos v oblasti elektrokardiológie.

Všetky príspevky na kongrese, v ktorých autori prezentovali výsledky vlastnej práce boli recenzované dvomi recenzentmi - členmi Councilu Medzinárodnej elektrokardiologickej spoločnosti, programového výboru a pozvanými expertmi v daných oblastiach. Príspevky, pri ktorých sa hodnotenia recenzentov líšili, boli predložené tretiemu recenzentovi. Prijaté príspevky boli prezentované v 52 prednáškach a na 34 posteroch, ktoré boli zaradené do 14 prednáškových a 2 posterových sekcií venovaných jednotlivým oblastiam elektrokardiológie.  Dve sekcie boli venované mladým výskumníkom ktorí súťažili o Cenu mladého výskumníka (Young Investigator Award). Medzinárodná porota, ktorej predsedala prof. Parvin Dorostkar (USA) hodnotila relevanciu príspevkov, ich vedeckosť a presnosť, kvalitu písého textu a prezentácie ako aj osobný prínos autorov. V´ťazmi súťaže sa stali T.G. Oesterlein (Nemecko), L. Mirmohamadsadeghi (Švajčiarsko) and A. Petrėnas (Litva).   

Súčasťou kongresu bol každodenný sprievodný spoločenský program, ktorý umožnil účastníkom kongresu zoznámiť sa s fragmentmi lokálnej histórie a kultúry. Začal sa privítacou recepciou v Primaciálnom paláci pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, na ktorej odznel aj klavírny recitál Mikiho Škutu. Koncert klasickej aj súčasnej hudby komorného sláčikového orchestra "Technik" odznel nasledujúci deň v Moyzesovej sieni. Výlet loďou k ruinám hradu Devín, ktorého história siaha až do deviateho storočia a následný banket s ľudovou hudbou bratov Wimmerovcov v neďalekej reštaurácii bol vyvrcholením spoločenského programu. Okrem toho, pre sprevádzajúce osoby, boli pripravené vyhliadky mestským vláčikom, prechádzky a návštevy historických miest v Bratislave.

Detailný program kongresu, abstrakty a vybrané fotografie z jeho priebehu sú prístupné na webovej stránke kongresu www.measurement.sk/ICE2014. Registrovaní účastníci kongresu si cez osobný účet na stránke kongresu môžu tiež stiahnuť elektronickú verziu zborníka prednášok a ďalšie fotografie. Tlačené abstrakty aj zborník príspevkov dostali všetci účastníci počas kongresu a je tiež možné si ich zakúpiť na sekretariáte kongresu uvedenom na webovej stránke. 


 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality