Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Konferencie arrow Uskutočnené konferencie arrow International Workshop on Matrices and Statistics 2009
International Workshop on Matrices and Statistics 2009

8. medzinárodný workshop o maticiach a štatistike (IWMS 2009) sa konal v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 23. až 27. júna 2009. Viac informácii o priebehu a vedeckom obsahu konferencie možno nájsť aj na stránke konferencie.

IWMS2009_procPodujatie nternational Workshop on Matrices and Statistics 2009, ktoré je podporované spoločnosťou International Linear Algebra Society bolo ďalším zo série dlhodobo organizovaných workshopov s cieľom stimulovať výmenu skúseností a výskum na rozhraní teórie matíc, štatistiky a stochastických procesov.

Konferencie sa zúčastnilo 67 účastníkov zo 14 krajín. Na konferencii zaznelo 11 pozvaných prednášok - významných vedeckých osobností v oblastiach teórie matíc, štatistiky a stochastických procesov:

 • Miroslav Fiedler (Czech Republic): New Properties of Cauchy Matrices,
 • Karl Gustafson (USA): On My Min-Max Theorem (1968) And Its Consequences,
 • Mike Kenward (Great Britain): Doubly Robust Multiple Imputation,
 • Tonu Kollo (Estonia): Testing Structures of the Dispersion Matrix: A Non-Normal Approach,
 • Lubomír Kubáček (Czech Republic): Criterion Matrices For a Parameter Elimination,
 • Yonghui Liu (China): Simultaneous Decomposition for Matrices with Statistical Application
 • Ivo Marek (Czech Republic): Multi-Level Matrix Computations,
 • Andrej Pázman (Slovakia): Matrix Analysis of The Information Content in Experiments with Correlated Observations,
 • Friedrich Pukelsheim (Germany): An L_1-Analysis of the Iterative Proportional Fitting Procedure,
 • Alastair J. Scott (New Zealand): Semi-Parametric Methods for Regression with Response-Selective Sampling,
 • Roman Zmyślony (Poland): An Algorithm for Least Squares Estimation of Parameters in Nonlinear Regression Models.

 Okrem toho bolo prezentovaných ďalších 30 konferenčných príspevkov a 12 posterov. Z konferencie bol vydaný tlačený zborník abstraktov.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality