Séria seminárov na tému „Machine Learning“

Pozývame vás na sériu vzdelávacích seminárov zameraných na základné metódy strojového učenia (machine learning) pod vedením Mgr. Zuzany Rošťákovej, PhD. Semináre sa uskutočnia v zasadačke Ústavu merania SAV. Dátum a čas konania seminára bude upresnený v pozvánkach na jednotivé semináre.

 

Osnova seminárov:

Úvod do strojového učenia

 • učenie bez učiteľa (unsupervised learning)
 • učenie s učiteľom (supervised learning)
 • niektoré metódy zobrazovania mnohorozmerných dát v MATLAB-e

Učenie bez učiteľa (unsupervised learning)

a) metódy redukcie dimenzie a hľadania latentných (skrytých) komponentov:

 • metóda hlavných komponentov a jej verzia pre časové rady
 • faktorová analýza
 • metóda nezávislých komponentov
 • nezáporná maticová faktorizácia
 • metódy hľadania skrytých komponentov pre štruktúry vyššieho rádu

b) analýza zhlukov:

 • nehierarchické metódy analýzy zhlukov
 • hierarchické metódy analýzy zhlukov

Učenie s učiteľom

a) klasifikácia dát

 • základy klasifikácie dát
 • metódy stanovenia kvality klasifikátora
 • klasifikačné metódy:
  • k-najbližších susedov (k-nearest neighbours)
  • rozhodovacie stromy (decision trees)
  • lineárna a kvadratická diskriminačná analýza (linear and quadratic discriminant analysis)
  • Bayesovský klasifikátor (naive bayesian classifier)
  • metóda nosného bodu (support vector machine)
  • neurónové siete (neural networks)

 

Na seminároch postupne preberieme jednotlivé metódy, ich implementáciu v MATLAB-e a aplikáciu na reálne dáta.

Doplnková literatúra:

 1. Elektronické zdroje k predmetu Analýza zhlukov a klasifikácia dát od doc. Mgr. Radoslava Harmana, PhD., (pozri zdroj).
 2. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. (2021) An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R. Springer. Second Edition. ISBN: 978-1-0716-1417-4. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1 (pozri zdroj).
 3. Everitt B. S.(2005) An R and S-plus Companion to Multivariate Analysis. Springer. ISBN 978-1-85233-882-4. https://doi.org/10.1007/b138954
 4. Mohammed, M., Khan, M. B., Bashier, E. B. M. (2016). Machine Learning: Algorithms and Applications. CRC Press. ISBN: 978-1-31537-165-8 https://doi.org/10.1201/9781315371658
 5. Lamoš, F., Potocký, R. (1998) Pravdepodobnosť a matematická štatistika (štatistické analýzy). Univerzita Komenského, Bratislava. ISBN: 80-223-1262-2

Prezentácie k semináru:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [3.15 MB]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [16.84 MB]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [2.32 MB]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [8.34 MB]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [11.33 MB]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [7.50 MB]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [7.81 MB]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [538.78 KB]