Základné informácie

Ing. Beáta Ondrušová

výskumný a vývojový pracovník VŠ – doktorand
Tel.: 02/ 591045 52