Ďalšie informácie

Ing. Beáta Ondrušová

 

Vzdelanie a kvalifikácia

  • 2020-súčasnosť: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Program: Meracia technika
  • 2014-2016: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Program: Biomedicínské inženýrství
  • 2011-2014: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Program: Biomedicínský technik

Pracovné skúsenosti

  • 2019-súčasnosť: Ústav merania SAV
  • 2016-2019: Český hydrometeorologický ústav

Výskumné zameranie

  • Priama a inverzná úloha elektrokardiografie
  •