Čaro teórie chaosu

V týždenníku Téma číslo 48/2021 vyšiel rozhovor s RNDr. Annou Krakovskou, CSc. na tému teória chaosu. Reč bola o chaose, fraktáloch, efekte motýlích krídel a Laplaceovom démonovi. Celý článok si môžete prečítať tu.