Základné informácie

Zelinka, Ján Ing.

Tel.: 02/ 591045 56

Kontaktná adresa:

Ing. Ján Zelinka
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie