Základné informácie

Ing. Ján Zelinka

výskumný a vývojový pracovník VŠ
Tel.: 02/ 591045 56
 

Kontaktná adresa:

Ing. Ján Zelinka
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie