Základné informácie

Szomolányi, Pavol Ing. Dr., (PhD.)

Tel.: 02/ 591045 46

Kontaktná adresa:

Dr. Ing. Pavol Szomolányi
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie