Základné informácie

Ing. Dr. Pavol Szomolányi, (PhD.)

vedúci oddelenia zobrazovacích metód
Tel.: 02/ 591045 46
 

Kontaktná adresa:

Dr. Ing. Pavol Szomolányi
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie