Základné informácie

Peter Ondrejkovič

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 61
 

Kontaktná adresa:

Peter Ondrejkovič
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie