Základné informácie

Ondrejkovič, Peter

Tel.: 02/ 591045 61

Kontaktná adresa:

Peter Ondrejkovič
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie