Základné informácie

Nagyová, Eva

Tel.: 02/ 591045 17

Kontaktná adresa:

Eva Nagyová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava