Základné informácie

Eva Nagyová

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 17
 

Kontaktná adresa:

Eva Nagyová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava