Základné informácie

Jánošíková, Margita

Tel.: 02/ 591045 63

Kontaktná adresa:

Margita Jánošíková
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava