Základné informácie

Margita Jánošíková

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 63
 

Kontaktná adresa:

Margita Jánošíková
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava