Základné informácie

Ľubomír Hrabina

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 14
 

Kontaktná adresa:

Ľubomír Hrabina
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie