Základné informácie

Hrabina, Ľubomír

Tel.: 02/ 591045 14

Kontaktná adresa:

Ľubomír Hrabina
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie