Základné informácie

Prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.

vedúci vedecký pracovník DrSc.
Tel.: 02/ 591045 24
 

Kontaktná adresa:

Prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

SCOPUS ID iconScopus Author