Základné informácie

Capek, Ignác Prof. RNDr., DrSc.

Tel.: 02/ 591045 24

Kontaktná adresa:

Prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie