Základné informácie

Ing. Igor Holländer, PhD.

vedecký pracovník IIb
Tel.: 02/ 591045 41