Základné informácie

Ing. Iveta Pajanová

výskumný a vývojový pracovník VŠ – doktorand
Tel.: 02/ 591045 46