Základné informácie

Ing. Gabriela Sobolová, PhD.

vedecký pracovník IIb
Tel.: 02/ 591045 31