Základné informácie

Bc. Laura Hajzoková

výskumný a vývojový pracovník VŠ I. stupeň
Tel.: 02/ 591045 33