Základné informácie

Ing. Jana Maslíková

výskumný a vývojový pracovník VŠ
Tel.: 02/ 591045 33