Základné informácie

Ing. Fedor Lehocki, PhD., MPH

vedecký pracovník IIb