Základné informácie

MUDr. Peter Hlivák, PhD.

vedecký pracovník IIb