Základné informácie

Prof., MUDr. Robert Hatala, CSc.

vedúci výskumný a vývojový pracovník