Základné informácie

MUDr. Peter Hanák

výskumný a vývojový pracovník VŠ