Základné informácie

MUDr. Michal Šašov

výskumný a vývojový pracovník VŠ