Základné informácie

Ing. František Švantner

výskumný a vývojový pracovník VŠ