Základné informácie

MSc. Hamed Farahani

výskumný a vývojový pracovník VŠ – doktorand
Tel.: 02/ 591045 kl. 33