Základné informácie

Mgr. Hana Krakovská

výskumný a vývojový pracovník VŠ
Tel.: 02/ 591045 36
 

Kontaktná adresa:

Mgr. Hana Krakovská
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie