Základné informácie

Mgr. Andrej Burda

výskumný a vývojový pracovník VŠ
Tel.: 02/ 591045 46
 

Kontaktná adresa:

Mgr. Andrej Burda
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie