Základné informácie

Doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.

samostatný vedecký pracovník IIa
Tel.: 02 /591045 51