Základné informácie

Wimmer, Gejza Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 33

Kontaktná adresa:

Mgr. Gejza Wimmer, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie