Základné informácie

Kuruczová, Joana

upratovačka

Kontaktná adresa:

Joana Kuruczová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava